Algemene voorwaarden Miss Black Hair Nederland verkiezing 2018/2019

Bedankt voor je aanmelding voor de Miss Black Hair Nederland verkiezing 2018/2019. Iedereen die zich aanmeldt als deelnemer, gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die benoemd zijn in dit document. Deelname aan de Miss Black Hair Nederland verkiezing is bestemd voor Afro-Nederlandse vrouwen met hun natuurlijke haarstructuur.

Artikel 1. Algemeen

Elk in Nederland woonachtig Afro-Nederlandse vrouw, Nederlands sprekende, tussen de 18 en 35 jaar, met haar natuurlijke haarstructuur, is gerechtigd om aan de verkiezing deel te nemen. Medewerkers van Miss Black Hair Nederland die betrokken zijn bij deze verkiezing en ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname. 

Bij deelname aan de verkiezing, dien je eenmalig inschrijvingskosten van 35 euro te betalen. Dit bedrag wordt niet geretourneerd, ook als je er zelf voor kiest om uiteindelijk niet mee te doen aan de missverkiezing. Dit bedrag dient op de eerste bijeenkomst contant betaald te worden. 

Inschrijven voor deelname aan de missverkiezing, kan tot en met 24 oktober 2018. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum worden ontvangen, worden buiten verdere behandeling gelaten. Uit alle aanmeldingen wordt er een selectie van 15 missen gemaakt. Deze uitslag wordt 2 en 3 november bekend gemaakt. 

Aanmeldingsformulieren en foto’s worden eigendom van Miss Black Hair Nederland. Foto en video materiaal kan getoond worden op de website en via andere (social) media kanalen. Hiermee verklaar je dus dat de ingezonden foto’s, rechtenvrij zijn.

Artikel 2. Gegevens

Bij inschrijving dien je 2 foto’s van jezelf digitaal toe te voegen. Een portret foto en een foto waar je volledig op staat. Bij het indienen van deze foto’s, geef je de rechten van de foto op. Tevens dien je de correcte persoonsgegeven in te vullen. Bij het in vullen van onjuiste gegeven, heeft Miss Black Hair Nederland het recht om je van de missverkiezing uit te sluiten.

Artikel 3. Deelname

Bij deelname aan de missverkiezing zal er een traject voor de missen plaatsvinden. Dit traject bestaat uit diverse workshops en trainingen voor de persoonlijke ontwikkeling. Dit is een verplicht traject. Bij deelname verplicht je jezelf tot het volgen van alle van te voren opgegeven data. We zullen de workshopdagen (WD) inplannen tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Tussen 10.00 uur en 18.00 uur dien je dus volledig vrij te houden.

De verplichte data:

Eerste bijeenkomst  10 november 2018
Fotoshoot 24 en 25 november 2018 (beide vrijhouden)
Acteerworkshop (WD) 15 december 2018
Workshop, The best you (WD) 05 januari 2019
Workshop, The power in you 19 januari 2019
Voorstelronde missen 26 januari 2019
Workshop, Public speaking deel 1 en oefenen openingsdans (WD) 09 februari 2019

Catwalktraining en oefenen openingsdans (WD)

16 februari 2019
Workshop Public speaking deel 2 en oefenen openingsdans (WD) 23 februari 2019
Black Heritage Tours (WD) 02 maart 2019
Generale repetitie, van 13.00-20.00 uur   06 maart 2019
Finale missverkiezing 10 maart 2019

Artikel 4. Afmeldingen verplichte data

Bij deelname aan de missverkiezing, ben je verplicht het traject te volgen. Bij 2 afmeldingen van 1 van de verplichte data, krijg je een boete van 50 euro. Deze dient betaalt te worden voor aanvang van de missverkiezing. Er zijn geen uitzonderingen. Bij 3 afmeldingen van de verplichte data, leidt dit tot uitsluiting van het verdere traject en de missverkiezing. Tevens wordt bij uitsluiting vanwege 3 afmeldingen, een boete gerekend van 150 euro. Deze boete dient na uitsluiting, binnen een maand betaalt te worden tenzij er in overleg met de organisatie een betalingregeling is getroffen.

Artikel 5. Bepaling winnares

Tijdens de finale, zal er een jury worden aangesteld. De jury bepaalt de uiteindelijke winnares van de missverkiezing. Elke poging tot beïnvloeding van de uitslag wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

Artikel 6. Prijzen

De winnares van Miss Black Hair Nederland zal tot de eerstvolgende verkiezing de titel dragen. Deze titel is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar aan de First runner up, als de winnares niet in staat is haar taken te voldoen. 

De prijzen zullen nader bekend worden gemaakt. Bij het wegvallen van een prijs, kan Miss Black Hair Nederland hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 7. Auteursrechten en medewerking

Bij deelname aan de missverkiezing, heeft Miss Black Hair Nederland het recht je naam met foto’s op de website, de facebooksite en andere (social) media kanalen te plaatsen. Tevens geef je Miss Black Hair Nederland het recht deze foto’s in diverse media te gebruiken, die betrekking hebben op de missverkiezing of Miss Black Hair Nederland als organisatie. 

Miss Black Hair Nederland mag te allen tijden van het traject en de missverkiezing, foto’s of filmopnamen maken. Miss Black Hair Nederland heeft de auteursrechten. Deze foto’s en filmopnamen mogen te allen tijden gebruikt worden voor de website, facebooksite en andere (social) media kanalen. 

Bij deelname aan de missverkiezing, ga je akkoord met de mogelijke risico’s die gepaard gaan met het plaatsen van de naam, jouw verhaal en de foto op de website, de facebooksite en andere (social) media kanalen. Miss Black Hair Nederland draagt hierin geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8. Geheimhoudingsplicht

Bij deelname aan de missverkiezing, heb je een geheimhoudingsplicht. Deze geheimhoudingsplicht houdt in dat je als deelnemende miss, alles wat tijdens het traject wordt besproken, voor jezelf houdt. Tevens maak je voor de finale van de missverkiezing, aan niemand wat bekend over het programma van die dag.

Artikel 9. Rechten Miss Black Hair Nederland

Miss Black Hair Nederland behoudt zich het recht te allen tijde jouw deelname aan de missverkiezing te beëindigen, indien er op enige wijze in strijd wordt gehandeld met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder zich vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Miss Black Hair Nederland hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 

Miss Black Hair Nederland behoudt zich het recht, bij vroegtijdige terugtrekking van het traject en/of de missverkiezing, een boete te rekenen van 150 euro. Deze boete dient na terugtrekking, binnen een maand betaalt te worden tenzij er in overleg met de organisatie een betalingsregeling is afgesproken. 

Miss Black Hair Nederland sluit hierbij alle verantwoordelijkheid uit voor enig verlies of schade die mogelijkerwijs zou kunnen ontstaan door deelname aan de missverkiezing. De deelnemers participeren op eigen risico aan de missverkiezing en hebben geen enkel recht op het indienen van een claim bij de organisatie. 

Miss Black Hair Nederland kan niet verantwoordelijk worden gehouden, indien de missverkiezing om welke reden dan ook niet (tijdig) plaatsvindt.

Artikel 10. Winnares missverkiezing

De winnares van de missverkiezing draagt de titel 1 jaar, tot aan de volgende missverkiezing. Als winnares ben je de ambassadrice van Miss Black Hair Nederland. Gedurende het jaar, zul je als winnares op verschillende evenementen/bijeenkomsten te gast zijn. Gedurende dit jaar, dien je je natuurlijke haarstructuur te behouden. Bij elke publieke vertoning als de Miss Black Hair Nederland dien je je natuurlijke haar te dragen, dus geen nepvlechten, weave of iets dergelijks.

Artikel 11. Diversen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Alle data, locatie, activiteiten, kleding, prijzen, service en optredens kunnen veranderd worden zonder notificatie en in het voorbehoud van de verkiezing. Verdere informatie, regels en reglementen kunnen later worden toegevoegd ten gunste van de discretie van Miss Black Hair Nederland.