Privacyverklaring

Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

Dit privacybeleid is het beleid van Dazzling Studio B.V., (kvk.nr: 67876323), alsmede van alle aan haar gelieerde ondernemingen zoals Miss Black Hair Nederland (hierna “MBHNL”). MBHNL hanteert een strikt privacybeleid. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacy statement geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van de kandidaten.
Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen wij u om persoonsgegevens. MBHNL houdt zich aan de wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

MBHNL heeft bij het verwerken van uw persoonsgegevens de volgende doelen:

  1. Het met behulp van specifieke criteria vinden van geschikte kandidaten voor de missverkiezing met bijbehorend traject.
  2. Met behulp van specifieke persoonsgegevens zoals het e-mailadres, is het mogelijk te stemmen op de publieksfavoriet van de MBHNL verkiezing.
  3. Met behulp van specifieke gegevens persoonsgegevens zoals het e-mailadres, is het mogelijk kaarten te kopen voor de evenementen van MBHNL.
  4. Het, wanneer gewenst, sturen van e-mails over mogelijke projecten.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor bovengenoemde doeleinden. Wij streven daarbij naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies om uw inlogsessie bij te houden tijdens uw aanmelding op de website. Als u niet wenst dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Accepteert u cookies wel, dan blijven die op uw computer totdat u zelf uitlogt of uw browser afsluit, tenzij u voor 'Houd me ingelogd?' heeft gekozen dan moet u zelf uitloggen. U kunt ook ervoor kiezen om de cookie zelf te verwijderen. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken; met name de mogelijkheid om in te kunnen loggen op onze website.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een product van Google Inc. Dit programma maakt gebruik van cookies, om te kunnen zien hoe bezoekers onze site gebruiken. Op deze manier kunnen we onze website blijvend optimaliseren. De informatie van de cookies wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op computers in de Verenigde Staten. Google combineert opgeslagen IP-adressen niet met andere gegevens die ze hebben. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google zoals hiervoor is omgeschreven. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Welke informatie wordt verzameld?

Aanmaken van een profiel. Als potentiële kandidaat van MBHNL kunt u een profiel aanmaken. Hiervoor geeft u ons informatie zoals: naam, adresgegevens, geboortedatum en e-mailadres. U bepaalt zelf welke gegevens u aan ons verstrekt. Voor het genereren van stemmen, het kopen van kaarten, vragen wij om de volgende informatie; Naam en e-mailadres. Door het doorgeven van uw gegevens zoals beschreven geeft u MBHNL  toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de doeleinden als hierboven beschreven. Wanneer u het niet op prijs stelt dat MBHNL uw persoonsgegevens gebruikt voor de bovenstaande doeleinden, kunt u dat ons laten weten. Dit betekent echter wel dat MBHNL u geen toegang kunt verlenen tot het traject van de missverkiezing of er kunnen geen kaarten gekocht worden voor onze evenementen, of er vindt uitsluiting plaats voor het stemproces.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw inschrijfgegevens bij MBHNL en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.
Persoonsgegevens van niet kandidaten worden niet langer bewaard dan nodig is, doch uiterlijk drie jaar, tenzij de persoonsgegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met u goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. De kandidaten van de missverkiezing, worden hiervan uitgesloten. Deze profielen worden niet verwijderd. Wel worden de persoonsgegevens zoals, het e-mailadres, adresgegevens en telefoongegevens verborgen. Deze zijn niet zichtbaar op de website.

Recht tot correcties en laten verwijderen van persoonsgegevens

Als gebruiker kunt u uw gegevens laten aanpassen, corrigeren, verwijderen of opvragen. Dit kan door een e-mail naar info@missblackhairnederland.nl te sturen met verzoek tot 1 van de genoemde acties. Voor de kandidaten van de missverkiezing, gaat dit om de persoonsgegevens; het e-mailadres, adresgegevens en telefoongegevens.

Behoudens voor de doeleinden van het vinden van geschikte kandidaten voor de missverkiezing, het aanschaffen van kaarten voor onze evenementen en het generen van stemmen, zal MBHNL uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

U heeft daarnaast de volgende rechten:

  • Het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen.
  • Het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwe ontwikkelingen en vragen

MBHNL is gerechtigd eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van MBHNL.

Heeft u vragen over of naar aanleiding van deze privacyverklaring? Neemt u dan contact met ons op via info@missblackhairnederland.nl of +31 (0)6 41768286.